NORGE Rovviltnemndene i ulvesonen fattet i juni vedtak om lisensfelling av tre ulveflokker i ulvesonen. Vedtakene er påklaget og det er Klima- og miljødepartementet som har siste ord i saken. NJFF forutsetter at Regjeringen ved statsråd Ola Elvestuen bruker det handlingsrommet lovverket gir for å fatte vedtak om lisensfelling innenfor ulvesonen.  Etter at vedtaket ble […]