Norge Rovviltnämnderna i vargzonen, en långsmal rimpa på gränsen till Sverige, har beslutat att tre vargflockar ska skjutas inne i vargzonen. Norska klimat- och miljödepartementet har sista ordet i frågan. NJFF skriver nu till regeringen: ”Konsekvensen av att Stortinget önskar en vargzon är att en del av befolkningen måste ta belastningen med att ha varg […]