2018-04-16 Den hårt skabbangripna varg som Länstyrelsen, på eget initiativ, beslutat om skyddsjakt på utifrån 23 § Jaktförordningen är nu avlivad och levererad till SVA.  2018-04-06 Länsstyrelsen har, på eget initiativ, beslutat om skyddsjakt utifrån 23 § Jaktförordningen på en varg som är angripen av skabb. Vargen har observerats väster om Gnesta. Till grund för skyddsjakten är […]