EU-kommisjonen ønsker å stoppe Sverige fra å måtte jakte ulv, bjørn og gaupe.

Senest i denne uken har observasjoner kommer inn - da clubbing avgjørelse.
- Betyr forslaget en realitet, får vi mange ganger flere ulver, sier Christofer Fjellner, M, Parlamentsmedlemmene.

"Vil få ulv i alle fylker"

Ifølge Fjellner er en av de største endringene at ulvebestanden bør vurderes på lokale og regionale populasjoner, ikke på nasjonalt nivå.

- Det betyr at vi vil ha ulv i Sverige, ikke bare i de fylkene der de er i dag, Han sier til Aftonbladet.

> Les og lytt til inspeld intervjuv av Christofer Fjellner