Provsvar från de prover som Länsstyrelsen tagit från vargen som mest troligen är på Grans samebys marker i Västerbotten väntas till i slutet av veckan. Fel i postförsändelsen är orsaken till att svaret dröjer.

I förra veckan togs flera prover från den misstänkta varg som rivit minst 11 renar i Norrbotten och Västerbotten. Men enligt Linda Backlund, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen i Västerbotten väntas svaret eventuellt först på fredag om vargen är genetisk viktig. Det beror på att det blivit förseningar i posten när man sände proverna. 

> Läs mer