Visserligen har förbundet i avtalet med staten avsagt sig att sprida objektiv information om varg, men det innebär väl inte att förbundets företrädare ska sprida direkt felaktig information, skriver Jan Bergstam.

Svar till Anders Olsson (NWT 20/10).

Antalet vargar i Värmland måste minskas, skriver Jägareförbundets ordförande i Värmland Anders Olsson i ett inlägg i den värmländska rovdjursdebatten som var införd i NWT den 20 oktober. Han menar att den värmländska vargpopulationen är för tät. Som bevis för denna förtätning hävdar han att länet berörs av 33 vargrevir, antingen med familjegrupper eller med revirmarkerande par.

När jag läser den officiella slutrapporten från Viltskadecenter från förra vinterns inventering ser jag att Värmland berördes av 26 vargrevir i slutet av inventeringsperioden. Anders Olssons påstående om 33 revir är alltså sju för många.

Av de 26 reviren är 14 gränsrevir som delas med antingen Norge eller Örebro län. För att få rätt uppfattning om hur många vargar ett län har räknas gränsreviren med hälften till vardera länet/landet de överlappar. Av de 14 gränsreviren räknas således sju till Värmland. Det finns alltså 19 revir i länet, fördelade på nio familjegrupper och tio vargpar. Jag läser att Olsson möjligen kan tänka sig ett till två revir i Värmland, så jag förstår att även 19 revir är för många i hans värld.

> Läs mer