Skelett, benrester och hudar låg i flera stora högar när de upptäcktes. Delar av slaktresterna hade legat en tid, andra såg ut att vara färska när tippen upptäcktes.

Bedömningen av slaktresterna är att de i huvudsak kommer från älg.

– Omfattningen överstiger vad som är lämpligt, utredning pågår och sannolikt kommer åtalsanmälan att lämnas in, säger Tomas Jonsson, miljöchef i Ånge kommun, till SVT Västernorrland.

Kommunens miljöinspektörer utreder nu fallet med den olagliga tippen.

> Läs mer