Siste ulv på flokk-kvoten er felt

Det betyr at kvoten på 16 dyr i de to flokkene Julussa og Osdalen er fylt. Spørsmålet er nå om det er flere ulver igjen i flokkene.

– Vi er usikker på om det finnes igjen dyr i de to flokkene; det må Statens naturoppsyn (SNO) hjelpe oss å sjekke, sier seniorrådgiver Ståle Sørensen hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark til Arbeidets Rett.

Det er Fylkesmannen som administrerer lisensjakta.
> Arbeidets Rett

Sju av kullene er helnorske, og Rovdata skriver i et nyhetsbrev at det nasjonale bestandsmålet dermed synes å være oppnådd med god margin.

Målet er at det skal være fire til seks ynglinger, og at tre av dem skal være helnorske. Kull utenfor ulvesonen skal medregnes, og grenseynglinger teller med en faktor på 0,5.

> Rovdata