Sändarförsedd varg hittad död
En av de sändarförsedda vargarna i Juvbergetreviret har hittats död. Vargen har obducerats, men resultatet är hemligt, skyddat av polisens förundersökningssekretess.
> Läs mer
+ Artikel- Text

En varg hittats död och tikens sändare har slutat sända.
Arkivbild: Olle Olsson.
En av de sändarförsedda vargarna i Juvbergetreviret har hittats död. Vargen har obducerats, men resultatet är hemligt, skyddat av polisens förundersökningssekretess.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fick in den döda vargen den 4 december. SVA bekräftar att vargen är undersökt, men hänvisar i övrigt till polisens förundersökningsledare.
Vargen hittades död efter att sändarens mortalitetslarm börjat sända.
Larmet startar när vargen legat stilla för länge. När platsen undersöktes påträffades den döda vargen.

Letar efter tiken.
Håkan Sand.

Håkan Sand, fältansvarig forskare vid Grimsö forskningsstation, SLU:s enhet för viltekologi, bekräftar att en varg hittats död i norra Värmland.
– Det är hanen i Juvbergetreviret. Sändaren skickade mortalitetslarm för några veckor sedan, säger Håkan Sand.
Nu letar forskarna efter tiken i samma revir. Även hennes sändare har slutat sända, men vargen har inte hittats.
– Vi vet inte om hon lever, säger Håkan Sand.

Åtta vargar.
Båda föräldradjuren i Juvbergetreviret sövdes och förseddes med sändare förra vintern, som en del i projektet Grensevilt.
Totalt har åtta vargar försetts med sändare i det svensk–norska projektet.
Reviret sträcker sig över gränsen mellan Sverige och Norge, söder om Trysil och in i Sverige på västra sidan Klarälven.

Spårning pågår.
Omständigheterna kring föräldradjuren i Juvberget hålls hemliga, och spårning pågår för att lokalisera de djur som finns kvar i reviret.
Under försommaren gick ett forskarteam in till lyan i Juvbergetreviret, och där fanns då nio valpar, tre hanar och sex tikvalpar.
För några dagar sedan fanns spår efter flera vargar i höjd med Höljes. Den sista positionen från den döda varghanen var också från de svenska delarna av reviret.
Svensk Jakt söker ansvarig utredare vid polisen i Bergslagen för en kommentar.