1 mars inleds licensjakten på lodjur i vissa län. Här listar vi jaktbesluten – när de kommer – län för län.

Norra förvaltningsområdet

Norrbotten. Beslut kommer i februari.

Västerbotten. Beslut kommer i februari.

Jämtland. Beslut kommer i februari.

Västernorrland. Beslut kommer i februari.

Mellersta förvaltningsområdet

Gävleborg. Länsstyrelsen tillåter ingen lodjursjakt.

Dalarna. Länsstyrelsen tillåter ingen lodjursjakt.

Uppsala län. Länsstyrelsen tillåter ingen lodjursjakt.

Stockholms län. Tre lodjur får fällas.

Värmland. Nio lodjur får fällas inom två jaktområden.

Örebro län. Tre lodjur får fällas.

Västmanland. Två lodjur får fällas.

Södermanland. Inget beslut fattat.

Västra Götaland. Sju lodjur får fällas inom tre jaktområden.

Södra förvaltningsområdet

Kalmar län. Tre lodjur får fällas.

Jönköpings län. Två lodjur får fällas.

I övriga län tillåts ingen lodjursjakt.

Läs mer