Alliansens rovdjurspolitik i valrörelsen och efter valet 2006 har ökat konflikterna kring rovdjuren. Det gäller både på landsbygden, i samhället i stort och mellan Sverige och EU.

Genom att först utlova och sedan genomföra en licensjakt på varg i strid med EU-regelverk har Alliansen lovat jägare något de inte kan leverera. Det är inte förvånansvärt att besvikelsen är stor. På köpet har de förslösat värdefullt svenskt förtroendekapital på miljöområdet.

Det är uppenbart att Alliansens rovdjurspolitik har varit illa genomtänkt. Därmed har resurser inriktats på stundtals kaotiska utspel och forcerade förberedelser, i stället för att inriktas på åtgärder där de skulle gjort mer nytta.

Dessvärre ser regeringen ut att fortsätta sin krokiga väg i rovdjurspolitiken. Här lämnas fyra exempel:
1 – Regeringens senaste rovdjursutredning föreslog budgetförstärkningar både för rovdjursförvaltning och för konfliktförebyggande åtgärder inklusive viltskadeersättningar. Regeringen höjde anslagen till rovdjursförvaltningen, men sänkte anslagen till viltskadeersättningar och förebyggande åtgärder med cirka 20 procent.

2 – Regeringen konstaterar i budgeten att rovdjurstrycket har ökat inom renskötselområdet, men slår sedan fast att detta ska hanteras genom skyddsjakt och ”annan jakt” – oklart vilken.

3 – Innan den senaste rovdjursutredningen (SOU 2012:22) ens hade hunnit remissbehandlats lämnade regeringen ett uppdrag till Naturvårdsverket att under stor tidspress ta fram en beräkning på hur många vargar som behövs för att klara mindre än 10 procent utdöenderisk över 100 år, förutsatt att de genetiska problemen för varg är lösta. Formuleringen av denna orealistiska beräkning ligger i linje med vad Jägareförbundets företrädare föreslog i sitt särskilda yttrande i Rovdjursutredningen.

4 – Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en förvaltningsplan för varg innan beslut tagits om tydliga mål, en något bakvänd ordning.

Däremot tycks inte den nationella kommitté som regeringen tillsatte i syfte att blidka EU ännu ha fått någon reell roll. Enligt regeringens lista över kommande propositioner avser heller inte regeringen att återkomma till riksdagen före årsskiftet med någon proposition baserad på Rovdjursutredningen.

Regeringen bäddar för fortsatta konflikter i rovdjurspolitiken. Detta är mycket olyckligt.

Klicka här för att läsa hela motionen.

Källa: Riksdagen.se (Bilden har inget samband med artikeln)