Sveriges Radio bekostade en enkät i varglänen om invånarnas inställning till varg. Flera ledarskribenter kritiserar hur nyhetsredaktionerna på Sveriges Radio sedan vinklade resultatet av opinionsundersökningen.

Skillnad mellan städer och landsbygd
Haage tycker att det är mer intressant att se statistiken nedbruten på stad och land. 
”Den som sitter på en kafeteria i Örebro kan sannolikt kosta på sig en mer generös inställning till vargen än den jägare några mil bort som får avliva sin sargade jakthund”, konstaterar han.
/J&J

> Läs mer