(Grangärde) WAS var på plats under fyra dagar men kunde dock inte hindra det oundvikliga.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Jaktstugán Grangärde Jaktvådskrets. Foto: WAS

Grangardes ungtik sorg 20110708

Ungtiken Grangärde skjuten 20110708

Den unga vargtiken sköts på fredagen klockan 11:00 då efter hennes positioner avslöjades till Jaktledaren i Grangärde Jaktvårdskrets Fredrik Perols. WAS samt många fler skrev en överklagan till Länsstyrelsen i Dalarna samt till Naturvårdsverket men utan något som helst respons. Bilden visar vargtiken som de påstår sig ha skjutits 100 meter från attacken mot en kvinna samt ett litet barn (17 år!). Dessutom påstås det att vargen tagit ett eller ev. två lamm. Man kan tycka att det är konstigt att fårbonden inte vet antalet samt att han dessutom inte har rovdjursstängsel. Naturen på bilden visar att vargtiken var skjuten i skogen men det finns INGEN skog 100 meter ifrån den OK/Q8 mack där detta ägde rum!

Uppgiften från LST om området där jakten skulle äga rum var i område ett som innebär Hundfallet och Ekorrberget där passen skulle vara, vi begav oss dit men inga jägare fanns på plats där. Däremot flög en helikopter tätt över trädtopparna och skrämde hästar i en nära hage till shen. Då vi ringde om även detta blev vi tillsagda att de undersökte telefonledningar. Vi ringde elbolagen men de hade inte varit där i någon helikopter. Åter i samtal med LST då de förklarde att det var biologer som studerade marken efter malm men inte heller där fick vi det bekräftat! Luftfartsverket var endast intresserade av var helikoptern lyft och landat, vilket vi inte kunde uppge. Ingen helikopter hade setts i området efter fredagen.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Bevakningen Grangärde. Foto: WAS

Hela denna ”skyddsjakten” har varit ett stort misslyckande med fel uppgifter som vi kommer att fortsätta forska i!

Den unga tikens föräldrar blev skjutna under licensjakten i januari 2011. Modern är med stor sannolikhet den vargtik vi filmade och fotograferade då under denna period.

Kim Aronsson – Ordförande WAS