Skyddsjakten skulle rädda cirka 3 500 renkalvar från järvangrepp, resonerade länsstyrelsen.
Men beslutet överklagades av Rovdjursföreningen och skyddsjakten stoppades. Länsstyrelsen drev dock frågan vidare till Kammarrätten. På kuppen förlorar länsstyrelsen rätten att besluta om skyddsjakt nästa år sedan Naturvårdsverket drog in delegationen.> >Läs mer