Vargfrågan är inte en konflikt mellan landsbygd och stad.

Visst, det finns många som ogillar vargen på landet, men folk i allmänhet är inte rädda för vargen här och vi stöter sällan på den.

De politiska partierna som stöttar Jägarförbundet säger ingenting. Alla seriösa jägare som verkligen följer lagen och ser till djurens bästa hamnar i skymundan när hatet blommar ut.

Det är olyckligt, vi skulle behöva en samsyn när det gäller vargen.

Rovdjuren är viktiga för en natur i balans där de samspelar med andra djur och växter. Rovdjurshatet är en olycka!

Om dessa hatare tänkte ett steg längre skulle de finna sig själva, eftersom människan är det största och värsta rovdjuret av alla.

> Läs mer