Norge – Rovdata
Gjennom DNA-analyser av hår, urin og bæsj ble det registrert 699 jerver i Skandinavia forrige vinter. Det er en oppgang på 38 individer fra året før.

Omfattende og bred innsamling

Ved telling av individene som registreres på DNA, får man et minimumstall for bestandsstørrelse. Det er antatt at en stadig større del av bestanden fanges opp på denne måten.

– I Norge vurderes andelen å være høy. Vi har god dekningsgrad i innsamlingen, et stort antall analyserte prøver, og en høy andel tidligere kjente individer blant døde voksne jerver, forklarer Flagstad.

I tillegg til DNA-analysene, gjennomføres  det hitellinger der ynglestatus på de ulike hilokalitetene dokumenteres. Ved hitelling ble det påvist 57 jervekull sist vinter og vår, som tilsvarer en bestand på 307 voksne individer.

> Läs mer