Trots att det regnade hela dagen och väntan på torget blev lång så kom folk resande både ifrån Skåne, Göteborg och Norge för att ansluta till denna manifetation.

180472_ESrattvikvargmanifestation20webb

Det räknades till mellan 150-200 deltagare som vi anser vara över förväntan i en stad som Rättvik där varghatet är stort.

Vi organisatörer, WAS, Nordulv och APU är stolta över genomförandet som gick lugnt till väga samt till alla som kom med hjärtat och glöden för vargen och deras existens och för en fortsatt kamp om deras överlevnad. Talare kom för att upplysa om synen på jaktmetoder som används idag samt om den illegala jakt som förkommer.

Vi arrangörer vill ge ett stort tack till er alla.

WAS – Styrelsen