Skip to main content

Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

NORGE

Den 1. oktober starter lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen. Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på vedtakene for lisensfelling utenfor ulvesonen. For landet som helhet kan inntil 26 ulv felles utenfor ulvesonen.

 – Vi har nå ferdigbehandlet klagene på lisensfellingskvotene som gjelder utenfor ulvesonen, og opprettholdt nemndenes vedtak. Det kan felles til sammen 26 ulv utenfor ulvesonen. Kvotene som er satt utenfor ulvesonen, vil ikke true ulven i Sør-Skandinavia, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen er fra 1. oktober 2018 til 31. mars 2019.

Kvotene som er satt

  Lisensfellingskvote

(utenfor ulvesona)

Region 1 (Vest-Norge) 3
Region 2 (Sør-Norge) 2
Region 3 (Oppland) 6
Region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og 5 (Hedmark) 12
Region 6 (Midt-Norge) 3
Region 7 (Nordland) 0
Region 8 (Troms og Finnmark) 0
Totalt 26

> Läs mer

 
error: Content is protected !!