Svenske Foundation for landbruksforskning har gitt tre millioner kroner til prosjektet på bondens erfaringer med trusler, Kriminalitet og kritikk av husdyrproduksjonen i Sverige. Prosjektet er et samarbeid mellom SLU Alnarp, KTH og LRF.

Bønder med husdyrproduksjon kan oppleve ulike typer kritikk av sin virksomhet gjennom media og inspeksjon myndigheter. På en annan nivå kan det ske hot, hærverk og andre kriminelle handlinger mot næringslivet, men også entreprenør, familiemedlemmer og ansatte.

Professor Peter Lundqvist ved Institutt for Work, Economics and Environmental Psychology, AEM, har gitt tre millioner kroner for å utforske området. Forskningen er gjennomført i samarbeid med professorVania Ceccato ved Royal Institute of Technology, KTHAnders Drottja, Emergency Management- og helse og sikkerhet manager på Federation of svenske Farmers, LRF

> Les mer