Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning har beviljat tre miljoner kronor till ett projekt om lantbrukarnas erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige. Projektet är ett samarbete mellan SLU Alnarp, KTH och LRF.

Lantbrukare med djurproduktion kan uppleva olika typer av kritik mot sin verksamhet via media och inspekterande myndigheter. På en annan nivå kan det ske hot, skadegörelser och andra kriminella handlingar riktade mot verksamheten, men också mot företagaren, familjemedlemmar och anställda.

Professor Peter Lundqvist vid institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, AEM, har beviljats tre miljoner kronor för att undersöka området. Forskningsprojektet genomförs i samarbete med professor Vania Ceccato vid Kungliga tekniska högskolan, KTH och Anders Drottja, krisberedskaps- och arbetsmiljöansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

> Läs mer