Det vargpar som är på väg att bilda revir norr om Junsele mot gränsen till Västerbotten kommer inte att tillåtas att stanna kvar där.
Efter en träff med samebyar med vinterbete för renar i området säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket att hon vill att vargarna flyttas. Vargtiken har visserligen sövts tre gånger tidigare och det är gränsen, säger forskarna, men samebyarna kräver flytt eller skyddsjakt.

– Vi har diskuterat med samebyarna om det finns förutsättningar för att vargarna skulle vara kvar i området, säger Ruona Bergman.

Men redan tidigt stod det klart att det inte skulle vara möjligt.

– Kravet från rennäringen är att vargarna flyttas, om inte kommer det omedelbart att handla om ansökningar om skyddsjakt.

Ett problem i sammanhanget är att vargtiken, som vandrade in från Finland i början på året, redan sövts och flyttats tre gånger. Forskare har satt gränsen för sövning till just tre gånger. Nu ska Naturvårdsverket diskutera med forskarna om det är värt att göra ett undantag, det man vill åt är de gener som vargtiken bär med sig.

– Min förhoppning är att vargparet ska få valpar till våren, säger Ruona Bergman, men det måste då ske i ett annat område.

Ytterligare ett problem är dock att tiken efter att ha blivit sövd tre gånger tidigare möjligen är extra skygg och gömmer sig när en helikopter närmar sig. Redan innan helgen ska beslut fattas hos Naturvårdsverket om vilka åtgärder som ska vidtas.

Källa: Sverigesradio.se