Viltförvaltningsdelegationen i Värmland vill sänka miniminivån för varg från dagens elva till högst sju länsegna föryngringar. Vid förra vinterns inventering hittades 8,5 föryngringar i Värmland.

Under det sista mötet för den gamla delegationen, en ny tillträder efter valet, togs beslut om förslag till miniminivåer för varg och lo. Besluten skickar delegationen med i förhandlingarna med andra län i mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

 

För hög nivå

Maria Falkevik, rovdjursansvarig, länsstyrelsen i Värmlands län.

Naturvårdsverket bestämde 2014 att miniminivån för varg i Värmland ska vara elva föryngringar. Viltförvaltningsdelegationen, VFD, anser att det är oproportionerligt högt jämfört med andra län.

– Värmland har varken blivit större eller mindre till ytan, och delegationen anser precis som 2014 att Värmlands andel av miniminivån för varg ska ligga mellan fem och sju föryngringar, säger Maria Falkevik, rovdjursansvarig och föredragande i viltförvaltningsdelegationen.

> Läs mer