Sex år efter den tragiska dödsolyckan avlivas de sista vargarna från Kolmårdens djurpark. ”Det är för djurens bästa”, säger djurchefen Filip Johansson.

– Främst handlar det om att de vargar vi nu har kvar har blivit gamla och börjar få problem med hälsan. Det är som när en familj beslutar att avliva en hund, det är jobbigt men man vill inte att djuret ska lida mer, säger Filip Johansson.

Har beslutet något att göra med den tragiska dödsolyckan?

– Det har inget att göra med det. Indirekt medförde dock olyckan att vi ändrade vårt arbetssätt och därmed är anläggningen inte längre anpassad för hur vi jobbar idag.

Det var i juni 2012 som en kvinnlig djurvårdare hittades död i varghägnet efter att ha blivit attackerad. 2016 > föll domen mot Kolmårdens djurpark och den dåvarande zoologiske chefen Mats Höggren. Djurparken dömdes att betala en företagsbot på 3,5 miljoner kronor och chefen fick en villkorlig dom för vållande till annans död.

> Läs mer

Läs Detta av Runar Ness
> What happened at Kolmarden

> Dom i mål B442-15
[2016-12-21] Norrköpings tingsrätt

Kolmårdens djurpark och zoologiske chefen Mats Höggren döms till ansvar för dödsolyckan med vargar 2012.