Insändare

Statistiken varierar men det är tydligt att rovdjur skadar eller dödar mycket få jakthundar om man ser till totalbilden. Det är jägarna själva som utgör största faran för jakthundar, skriver läsaren Thomas Alm.

Statistiken varierar år från år, men det står mer än tydligt att vargen och övriga rovdjur skadar eller dödar mycket få jakthundar om man vågar se totalbilden. De flesta dödas eller skadas av andra orsaker, som trafik, annat vilt och av jägarna själva. 

Vilka som utsätter hundarna för dessa risker är uppenbart.

Enligt försäkringsbolaget Agrias statistik dödades/skadades 5.968 hundar åren 2007 till 2017 i trafiken. Även om det är viktigt att veta att deras statistik över trafikskador visar alla raser i alla delar av landet, så måste man inse att det främst är jakthundar som springer fritt och utsätts för risker i trafiken.

155 hundar sköts av jägarna själva, 431 drunknade. Tågtrafiken dödade/skadade 439 hundar, 214 hundar togs av rovdjur och dödades eller skadades (varg 162, björn 26, lo 26) och 1044 togs av vildsvin.

Under rubriken skadad/dödad av vilt/vilda djur redovisas för perioden siffran 705. Exakt vilket djur som orsakat hundens skada framgår inte. Det kan handla om älgar och hjortdjur, men även rävar och vildsvin. Därtill försvann 178 hundar under jakt.

Observera att Agria försäkrar cirka 40 procent av landets hundar/jakthundar.

Statistiken varierar år från år, men det framgår mer än tydligt att vargen och övriga rovdjur dödar mycket få jakthundar när man ser totalbilden.
Sveriges jägare vårdar inte främst det vilda och sina jakthundar, de vårdar primärt sin ”hobby”.

> Läs mer

DN Åsikt 9 oktober 2018 kl 05