Jägareförbundet Dalarna tycker fler björnar borde fällas under årets licensjakt och begär därför en utökning av tilldelningen. Ett av skälen till framställningen är det snabba förloppet av höstens björnjakt.

Jägareförbundet Dalarna kommer begära en utökning av licensjakten på björn och förordar en avskjutning med 63 björnar. Årets tilldelning var 48 björnarm, med honkvot i två delområden,  och hittills har 43 björnar fällts, med en överskjutning i ett av delområdena.
Ulf Berg, ordförande för Jägareförbundet Dalarna, skriver i begäran om utökning av licensjakten att avskjutningen bör ligga på 63 björnar för att inom rimlig tid kunna nå de uppsatta målen.

> Läs mer