Vargen är ett rovdjur. De äter för det mesta älg, en vargflock kan äta cirka 100 älgar per år. Naturskyddsföreningen skriver att de stora rovdjuren tillför naturen värden.  

Jag tycker att vargen ska fortsätta leva. Vargar har alltid funnits, och behövs i ekosystemet. Om vi dödar vargarna kommer det bli fler och fler älgar och andra arter kommer minska eftersom älgarna äter mer och mer. Och det blir mer att jaga för människorna.

> Läs mer