Förra året omfattade licens- och skyddsjakten 40 lodjur i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet.
Även i år är taket 40 djur. Delegeringen till de åtta berörd a länen gäller från 1 november och ett år framåt. Dessa län ska nu sj’älva komma överens om fördelningen mellan sig. För två år sedan var tilldelningen i området 30 djur vilket orsakade starka protester från jägarna. Det gick så långt att företrädare för Jägareförbundet började tala om att ta saken i egna händer, eller som man uttryckte det ”Jaga the Italian way”. Förra året höjdes licens/skyddsjaktssiffran med 10 trots att det inte fanns stöd för en höjning i tillgängliga inventeringar.

Licensjakten på lo börjar 1 mars 2013 och pågår tills kvoten är full, eller senast sista mars 2013. Hur många lodjur som får skjutas i respektive län, det vill säga hur de 40 ska fördelas, det är det nu upp till länsstyrelserna i de åtta länen att komma överens om. Av de 40 ska ett antal djur avsättas till en skyddsjaktkvot för hela området och jaktår.

Förra året avsattes 37 lodjur licensjakten, resterande tre gick till den gemensamma kvot för skyddsjakt under året. Licensdjuren fördelades så här: Uppsala län 14, Värmland 7, Västmanland 5, Gävleborg 3, Örebro, Dalarna, Stockholm och Västra Götaland 2 vardera.

Jägarna i Uppsala har redan varit ute och bevakat sina intressen. Där vill man ha en fördubbling av licenskvoten från 14 förra till 28 kommande mars. Man stöder sig på Viltskadecenters senaste invengering att det finns 30 familjegrupper i länet vilket är sju fler än den miniminivå som ska finnas enligt länets Viltförvaltningsdelegation. I Mellersta förvaltningsområdet ingår Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Örebro, Västra Götaland, Uppsala och Stockholms län.

Det Södra rovdjursförvaltningsområdet har liksom förra året tilldelats fem lodur som kan skyddsjaktas. De län som berörs är Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Södermanland och Östergötlands län.

Ramen för hur många lodjur som kommer att jagas i Norra förvaltningsområdet avgör berörda länsstyrelser själva. De har en löpande delegation på lo under tre år.

Källa: Rovdjur.se