Den genetiskt viktiga vargtik som nu befinner sig i Västernorrland har tillsammans med en hanne bildat revir i ett område där flera samebyar har sina vinterbetesområden för renskötseln.
Vargtiken är viktig för arbetet med att genetiskt förstärka vargstammen och har flyttats tre gånger tidigare.

– Vi har utrett om vi skulle kunna flytta vargtiken ytterligare en gång men vi ser stora svårigheter med det då sannolikheten är stor att hon rör sig tillbaka till området. Det har hon gjort vid tidigare flyttar. Det bästa skulle vara om det skulle finnas möjlighet för tiken och hennes hanne att vara kvar i området, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket. Diskussion med berörda samebyar

Länsstyrelsen i Västernorrland har hittat spår som visar att vargparet markerar revir och det ökar möjligheterna att det skulle kunna bli en valpkull till våren. Naturvårdsverket har träffat de berörda sambyarna och diskuterat om det skulle finnas någon lösning. Naturvårdsverket lovade att undersöka om det finns förutsättningar att flytta vargparet.

– Vad som nu ska hända med vargparet är föremål för vidare diskussioner bland annat på politisk nivå, avslutar Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket. Fakta om arbete med att minska inaveln och genetiskt förstärka vargstammen: •Arbetet sker på uppdrag av regeringen. •Möjliga åtgärder att arbeta med just nu: flytt av genetiskt viktiga vargar och utsättning av djurparksvalpar. •Naturvårdsverket utreder om jakt på inavlade individer kan vara en möjlig åtgärd. •Arbetet är en del av vargförvaltningsplanen.

Källa: Naturvardsverket.se