Naturvårdsverket överlåter inte möjligheten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna. Den svenska vargstammen har minskat de senaste tre åren och utrymmet för licensjakt är obefintligt i förhållande till att upprätthålla gynnsam bevarandestatus.

Enligt den senaste inventeringen av varg i Sverige minskar den svenska vargpopulationen. Den ligger nu på gränsen av vad som bedöms vara gynnsam bevarandestatus – det tillstånd som ska uppnås för en art för att den ska kunna finnas kvar långsiktigt. Trenden för populationen är sjunkande, det är tredje året i rad med sjunkande populationstal.

Minst 300 vargar för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus
Naturvårdsverket gör bedömningen att en delegering av licensjakt på varg skulle sakna betydelse eftersom utrymmet för licensjakt är obefintligt. Det kommer inte heller att bli något beslut om licensjakt efter varg från Naturvårdsverket för den kommande jaktsäsongen. Detta ställningstagande kommer att omprövas 2019 utifrån kommande varginventering.

> Naturvårdsverket

Den svenska vargstammen minskar

Resultatet från den senaste varginventeringen under vintern 2017/18 visar att det fanns cirka 305 vargar i Sverige. Det är en minskning jämfört med förra vintern då det fanns 355 vargar.
> Naturvårdsverket