Elva vargar har skjutits i årets licensjakt, varav två i Värmland, Totalt har hälften av de 22 vargar som får skjutas i landet, skjutits hittills.

Alla skjutna vargar skickas till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt för obduktion. Där har man ännu inte konstaterat några allvarligare sjukdomar hos de individer som kommit in.

>Läs mer