Naturskyddsföreningen: Regeringen förledd av vargkritikernas överdrivna larm.

morgon börjar licensjakten på varg. Vargen utmålas som ett så stort problem att över en tiondel måste skjutas bort. Därutöver tar en stor skyddsjakt livet av ännu fler vargar.

Mikael Karlsson_ordfNaturskyddsforeningen

Mikael Karlsson, 40, Stockholm. Ordförande i Naturskyddsföreningen

Ska vi tro den bild som vissa ger sken av så dödas tamdjur i en skrämmande takt. Människors liv i vargens närhet slås sönder. Det är en vilseledande beskrivning av ett fridlyst djur som svenskarna vill ha kvar och som är skyddat i internationell lag. Trots det rustar nu tusentals jägare åter för jakt.

Under lång tid var vargen nästan utrotad i Sverige. Nu är arten sakta på väg att återhämta sig och över 200 vargar har lyckats etablera sig i landet. Men vargstammen är ömtålig. En så liten grupp blir lätt offer för sjukdomar, dåliga år och andra slumpartade händelser. Ett år då allt går fel för vargen kan stammen slås i spillror. Därför är licensjakten oerhört riskabel. Den slår sönder revir och gör valpar föräldralösa när de är klart sårbara.

Varför en sådan debatt om en handfull vargrevir? I andra länder lever mångdubbelt större stammar på betydligt mindre ytor utan stora spänningar. Varför vill regeringen jaga utrotningshotade vargar?

Jag tror att man låtit sig förledas.

För det första har de skador som vargen gör på jakthundar förstorats.

Aftonbladet