Allt talar för att det skett en föryngring i vargreviret Prästskogen, Ljusdals kommun. Länsstyrelsen Gävleborg har genomfört två spårningar i reviret och på onsdagen spårades sju vargar. Enligt Naturvårdsverkets kriterier ska dock tre spårningar göras för att föryngring ska vara säkerställd.

Prästskogsreviret är relativt nybildat och båda föräldradjuren anses var särskilt genetiskt värdefulla. Hanen i reviret är den varg som tidigare hade revir i Galven, han har vandrat in från Finland eller Ryssland och har tidigare lämnat tre kullar i Galvenreviret.

För cirka ett år sedan lämnade vargen sitt revir och var under en tid försvunnen, men återfanns i våras tack vare DNA-analys från spillning. Det visade sig att han då bildat ett nytt revir, norr om sitt gamla, tillsammans med en genetiskt viktig vargtik från Kynnareviret, Norge.

Tiken är avkomma till en annan rysk varg som upptäcktes år 2007 i Kynna.

Källa: jagareforbundet.se