Under 2017 registrerades sammanlagt 657 järvar i Norge och Sverige med hjälp av analys av insamlade DNA-prover. I Sverige var det första gången som inventering genomfördes i hela landet.

Ger en bättre övervakning

– Genetiska analyser har blivit ett viktigt verktyg i rovdjursövervakningen i Skandinavien. Analyserna ger information om populationsstorlek, sammansättning och utbyte mellan delpopulationer. I Sverige pågår sedan 2017 ett pilotförsök i Norrbotten för att utvärdera om insamling av DNA på järv kan vara en alternativ metod för populationsberäkning av järvpopulationen. Försöket pågår även under 2018 och utvärderingen beräknas vara klar 2019, säger Maria Hörnell-Willebrand, chef på Viltanalysenheten på Naturvårdsverket. 

I en ny rapport presenterar Rovdata resultaten från DNA-övervakningen i Sverige, Norge och Finland de sista två åren. I Sverige registrerades i fjol 382 järvindivider varav 34 också påvisades på norsk sida av gränsen. De 657 järvarna som identifierades i Skandinavien 2017 baseras på 2292 fungerande prover där varje järv i snitt hittades 3,5 gånger.

> Läs mer