I 200 år var ulven utrydda i Danmark.

Etter 2012 er minst åtte ulike ulvarinnvandra til Danmark frå Tyskland. No slår danske forskarar alarm om at fire av dei innvandra ulvane blitt borte utan at å ha etterlete seg spor. Det melder Danmarks Radio. Funna er publisert i forskingsrapporten ”Ulv i Danmark 2012-2017” som er laga av forskarar ved Aarhus Universitet og Naturhistorisk museum i Aarhus.

Forskarane slår fast at fire av dei innvandra dyra no er blitt borte, og dei har ikkje vendt tilbake til Tyskland.

> Läs mer