En ny undersökning visar att det är tamhundar, framförallt jakthundar, som står för en stor del av dödsrivningarna av får.
Nu vill organisationen Lammproducenterna att regeln om skjuträtt på varg utökas till att gälla även hundar.

– Idag får vi skjuta en varg som befinner sig inne på inhägnad betesmark, men om en hund är det så måste vi ringa polisen. Vi vill att samma regler ska gälla för varg och hund, säger Uno Fredriksson, fårägare utanför Skövde, och kassör i organisationen Lammproducenterna.

Organisationen Lammproducenterna kräver nu att fårägare ska få rätt att skjuta tamhundar som attackerar fåren. En möjlighet som finns när det gäller varg.

I och för sig kan man få skjuta en hund, men bara om man först gjort ett försök att koppla upp den och om man säkert vet att just den hunden tidigare visat benägenhet att bita människor eller andra husdjur. Och eftersom allt det ska avgöras på bråkdelen av en sekund så har fårägaren i praktiken ingen chans.

Uppgifterna om att det är främst jakthundar som river och dödar får förvånar Benny Nilsson som är rovdjursansvarig på Svenska jägareförbundet i Västra Götaland. Hans erfarenhet är istället att det främst är sällskapshundar som attackerar får:

– När vi besiktningsmän varit ut och besiktigat ren och får så upplever jag att det är nästan 75 procent sällskapshundar som rivit”, säger Benny Nilsson.

Benny Nilsson menar att det är ledarskapet som brister när jakthundar dödat eller rivit får och han säger att Svenska jägareförbundet gör sin del genom att tala om problemet på förbundets hundutbildningar.

Källa: Sverigesradio.se