Vid skyddsjakten efter hybrider mellan hund och varg samt varg har det hittills fällts två djur. Dessa är nu identifierade.
 

Den 13 november fälldes ett djur som Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har konstaterat vara en normalfärgad vuxen hane. Med hjälp av DNA-analys har det fastställts att det vuxna djuret är en Skandinavisk varg, G137-17, från födelserevir Kölsta 2.

Det andra djuret som fälldes den 20 november, en normalfärgad hane, har SVA fastställt vara en årsunge. Ingen DNA-analys är ännu klar, den kommer under nästa vecka. Länsstyrelsen bedömer dock att är sannolikt att den individen är en hybrid mellan varg och hund. Detta på grund av att det är en årsunge och det finns inga andra kända vargföryngringar i området.

De två fällda individerna var utseendemässigt likartade i både storlek och färg.

> Läs mer

Hybridjakten

Under sensommaren och början av hösten fångade länsstyrelsen i Södermanland en unik vargföryngring på bild. Den svarta färgen på valparna i Biereviret ledde därefter till omfattande dna-analyser.

Kontrollen bekräftade att valparna var korsning mellan hund och varg.  Efter ett skyddsjaktsbeslut på alla djur, både varg och varghybrider, sköts det första djuret den 13 november. Det visade sig vara en varghane född i Kölstareviret.

Vargtiken sköts den 14 december. Obduktionen visade att hon haft sju foster. Sex hybrider har identifierats i reviret, och sex valpar har också skjutits under skyddsjakten som pågår i två månader.

Tre av hybridvalparna har varit svarta, tre har varit normalfärgade. Alla valparna har varit hanar.

En sjunde valp kan finnas kvar i reviret. Färg och kön på det djuret är okänt. Skyddsjakten avslutas när alla djur bedöms avlivade.

Spårsnön viktig

Jakten i Biereviret är helt beroende av bra snöförhållanden, och det finns det just nu i området. Länsstyrelsen räknar med att jakten snart kan vara över.

En fråga som alltjämt förbryllar länsstyrelsen är den okända hund som är far till hybriderna.

– Vi har inte en aning om vilken hund det är, vi har inte fått några tips och för att kunna avgöra det är måste vi ha blod eller annat dna från just det djuret, säger Johan Varenius.

>Läs mer