Svar på Mikael Cederbratts debattartikel 29 oktober
Regeringen vill minska den redan hotade vargstammen från runt 300 till endast 180 vargar. Det är oseriöst och ohållbart och i strid med vad expertisen säger. Miljöpartiet vill se ett helhetsgrepp för en livskraftig vargstam 
i samexistens med människan.

Mikael Cederbratt (M) skriver i måndagens TTELA, att regeringen menar allvar när hela Sverige ska leva genom att nästa halvera den redan hotade svenska vargstammen.

Naturvårdsverket menar att380 vargar skulle kunna räcka om man får en tillräckligt hög invandring av vargar. Det är lägre än den statliga rovdjurs­utredningen och ännu lägre än utredningens internationella forskarpanel förordar.

Regeringen trotsar sina egna experter och lägger sig ännu lägre. Att vilja minska en redan hotad stam till lägre än den lägsta rekommendation är helt oseriöst och hotar vargens överlevnad på sikt.

Miljöpartiet vill seett helhetsgrepp med åtgärder för en livskraftig svensk vargstam i samexistens med människan. Det seriösa är att lyssna på forskarna och säkra vargens överlevnad samtidigt som vi ser till att det blir lättare att leva i vargens närhet. Vi föreslår 
därför ökade resurser till att förebygga rovdjursskador och ersätta dem som trots det drabbas av skador på tamdjur.

I Miljöpartiets förslag till statsbudget ingår detta, medan regeringen tyvärr skär ned budgeten för ersättning för viltskador med tio miljoner kronor.

Peter Rådberg, riksdags­ledamot för Miljöpartiet

Källa: Ttela.se