Den norska licensjakten på varg får fortsätta. Detta efter beslut av Oslo tingsrätt.

 Precis som i Sverige har licensjakten på varg i Norge dragits till domstol. Och precis som i Sverige får jakten fortsätta efter beslut av domstol.

Norska Världsnaturfonden, WWF, lyckades tidigare stoppa det första försöket till licensjakt på varg för några månader sedan. Detta efter ett beslut om inhibition av Oslo tingsrätt.

Fakta den norska vargjakten

Totalt får 42 vargar fällas i Norge.

26 utanför vargzonen och 16 innanför zonen.