Det är inte klart vad som har hänt med det döda lodjuret som en familj hittade i Ingå skärgård på söndagen (21.10). Men kadavret togs upp ur vattnet redan i somras, berättar polisen nu.

Polisen har fått reda på att det ena repet som fanns runt djuret härstammar från sommaren när kadavret bärgades.

I andra ändan av det bakre repet hade någon bundit en stor sten som för att försäkra sig om att kadavret sjunker i vattnet och hålls där.

Polisen tror inte att lodjuret har dött av naturliga orsaker utan misstänker brott.

> Läs mer