Skip to main content

Svar på vargprover v

Provsvar från de prover som Länsstyrelsen tagit från vargen som mest troligen är på Grans samebys marker i Västerbotten väntas till i slutet av veckan. Fel i postförsändelsen är orsaken till att svaret dröjer. I förra veckan togs flera prover från den misstänkta varg som rivit minst 11 renar i Norrbotten och Västerbotten. Men enligt […]

Förbjudet med drönar

Tekniska landvinningar som hundpejl och åtelkameror är inget främmande för svenska jägare. Men hur ser det ut med de allt populärare drönarna? Det blir allt populära med drönare för att fotografera och filma från luften, men de små flygfarkosterna är förbjudna i samband med jakt.   > Läs mer

 
error: Content is protected !!