Skip to main content

Kritik, kriminalitet...

Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning har beviljat tre miljoner kronor till ett projekt om lantbrukarnas erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige. Projektet är ett samarbete mellan SLU Alnarp, KTH och LRF. Lantbrukare med djurproduktion kan uppleva olika typer av kritik mot sin verksamhet via media och inspekterande myndigheter. På en annan nivå kan […]

Mångfaldskonferensen

Välkomna till Mångfaldskonferensen 2018! Tid: 17 oktober kl 9:00-16:00 (registrering från 8:30) Plats: Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm Kontakt: Annika Borg, annika.m.borg@slu.se, 072-522 03 23. Vår tids stora globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras. Under våren 2018 har IPBES (The Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) presenterat fem stora rapporter om läget […]

Vad säger forskninge

Boskapsvaktande hundar och inhägnader kan vara effektiva åtgärder för att förhindra angrepp av rovdjur på tamdjur. Liksom rep med fladdrande tyg, lapptyg. Många andra metoder – både jakt och metoder som inte dödar djuret – verkar också lovande men de har inte utvärderats vetenskapligt i samma utsträckning. Det visar en internationell grupp forskare från bland […]

 
error: Content is protected !!