Skip to main content

Fyra järvar får skju

Länsstyrelsen i Jämtland har beslutat om skyddsjakt på fyra järvar inom Tåssåsens samebys marker. Samebyn hade ansökt på jakt på 12 järvar. I november skickade Tåssåsens sameby in en ansökan om skyddsjakt på 12 järvar inom samebyns marker, åtta inom åretruntmarkerna i fjällen och fyra inom vinterbetesområdet söder om Rätan. Samebyn menar att järven kommer […]

M: Makten över vargj

Sverige har i många år kritiserats av EU för sin vargpolitik och återkommande licensjakt. Nu vill EU-kommissionen i ett nytt förslag ändra hur medlemsländerna genomför EU:s lagstiftning för förvaltningen av stora rovdjur som varg, lo och björn. Bland annat föreslås att vargpopulationen ska bedömas lokalt och regionalt, och inte på nationell nivå, vilket kan öka […]

Har påvist 57 jervek

NORGE – Rovdata Rovdata har kvalitetssikret datamaterialet fra årets hiregistrering av jervekull over hele landet. Det er i år påvist 57 jervekull i Norge, som er en oppgang på 17 kull fra i fjor. – Årets resultat på 57 kull er en økning på 42,5 prosent fra i fjor. Mens man i fjor befant seg omtrent […]

Minst 699 jerver i S...

Norge – Rovdata Gjennom DNA-analyser av hår, urin og bæsj ble det registrert 699 jerver i Skandinavia forrige vinter. Det er en oppgang på 38 individer fra året før. Omfattende og bred innsamling Ved telling av individene som registreres på DNA, får man et minimumstall for bestandsstørrelse. Det er antatt at en stadig større del […]

Förstärkt skandinavi

Under 2017 registrerades sammanlagt 657 järvar i Norge och Sverige med hjälp av analys av insamlade DNA-prover. I Sverige var det första gången som inventering genomfördes i hela landet. Ger en bättre övervakning – Genetiska analyser har blivit ett viktigt verktyg i rovdjursövervakningen i Skandinavien. Analyserna ger information om populationsstorlek, sammansättning och utbyte mellan delpopulationer. […]

 
error: Content is protected !!