Skip to main content

Kritik, kriminalitet...

Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning har beviljat tre miljoner kronor till ett projekt om lantbrukarnas erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige. Projektet är ett samarbete mellan SLU Alnarp, KTH och LRF. Lantbrukare med djurproduktion kan uppleva olika typer av kritik mot sin verksamhet via media och inspekterande myndigheter. På en annan nivå kan […]

Djurskyddsbrott

Helsingforspolisen får förstärkning för att utreda och bekämpa djurskyddsbrott Polisinrättningen i Helsingfors tillsätter en arbetsgrupp som utreder alla brott där djur är inblandade. Det blir den första utredningsgruppen i Finland. Helsingforspolisens djurskyddsenhet ska bland annat utreda och förebygga: djurskyddsbrott, felaktig transport av djur, illegal djurimport, jaktbrott och hunddisciplinförseelser. – Gruppen gör tätt samarbete med tillsynsveterinärer […]

Jägare höll hundar i

En bild som visade att för många hundar förvarades i en alldeles för liten rastgård har väckt reaktioner på sociala medier. Det resulterade i en djurrättsanmälan till Länsstyrelsen, som sett till att buren monterats ned. Det är italienska småviltsjägare som flugit in hundar för att ha med dem på småviltsjakten i Norrbotten. Bilden visar ett […]

 
error: Content is protected !!