I dagsläget är 289 björnar skjutna trots 7 överskjutningar, dessutom återstår 1 björn i Dalarna område 1.
Det ska då bli totalt 290 björnar av det från början beslutade antal på 284 stycken. 
Jakten avslutas den 15 oktober.

> Läs hela rapporteringen på SVA