Flera av björnarna som sköts vid året jakt hade onaturlig föda i sina magar. Det har bland annat rört sig om majs, limpa och hundmat. Länsstyrelserna misstänker att det rör sig om att jägare försökt att locka björnarna med otillåten åtel.

Problemet finns på flera håll i landet. En tredjedel av björnarna som har skjutits i Gävleborg i år hade otillåtna åtelrester i sina magar, och en stor del av björnarna som fälldes i Dalarna, enligt tidningen Svensk Jakt. Ingen av björnarna som sköts i Gävleborg hade skjutits i närheten av anmälda åtelplatser.

Misstänkt brott

Åtel innebär att försöka att locka djur till en plats genom att lägga ut föda. Att jaga med åtel är bara tillåtet enligt speciella regler, och varje åtel ska anmälas till länsstyrelsen. Det finns också strikta regler kring vad man får locka med.

Trots det fanns det otillåten åtel i fem av tjugoåtta björnars magsäckar som undersökts efter årets jakt i Västerbotten.

> Läs mer