2018-04-16
Den hårt skabbangripna varg som Länstyrelsen, på eget initiativ, beslutat om skyddsjakt på utifrån 23 § Jaktförordningen är nu avlivad och levererad till SVA. 

2018-04-06

Länsstyrelsen har, på eget initiativ, beslutat om skyddsjakt utifrån 23 § Jaktförordningen på en varg som är angripen av skabb. Vargen har observerats väster om Gnesta. Till grund för skyddsjakten är att vargen uppvisat onormalt och oskyggt beteende. Den har bl.a. uppehållit sig i en lada i närhet av bostadshus samt riskerar smitta andra vargar om den fortsätter röra sig i landskapet. Vargen är konstaterat så hårt angripen av skabb att den inte bedöms tillfriskna. Länsstyrelsens skyddsjaktsorganisation kommer att verkställa skyddsjakten.

> Länsstyrelsen Södermanland