Norrbotten, 14
Västerbotten, 4
Jämtland, 11
Västernorrland, 1
Dalarna, 0

Handläggare på länsstyrelsen i Norrbotten är Anna Danell 
>JJ